stad

geslacht

herkomst

sociale status

gezinssituatie

jaargroep

x-as

Jeugdpaden Rotterdam

Werkloos

In deze rubriek maken we per jaar inzichtelijk welk percentage Rotterdamse jongeren werkloos is in de periode 2007-2022. We vatten een jongere hier op als werkloos als deze geen betaalde arbeid verricht en niet meer schoolgaand is. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor jongeren vanaf 15 jaar. Opmerkelijk

  • De voortijdig schoolverlater cijfers, over alle cohorten en schooljaren gemeten, laten geen significant verschil zien tussen de drie steden, hetzelfde geldt voor de werkloosheidscijfers.
jaargroep 2007jaargroep 2008jaargroep 2009jaargroep 2010jaargroep 2011jaargroep 2012jaargroep 2013jaargroep 2014jaargroep 2015jaargroep 2016jaargroep 2017jaargroep 2018jaargroep 2019jaargroep 2020jaargroep 2021

Uitleg

De linkerkant van de pagina biedt mogelijkheden om deze percentages te bekijken voor jongeren met verschillende achtergrondkenmerken: geslacht, herkomst, sociale status en gezinssituatie. Ook kan een selectie worden gemaakt voor het jaar waarin een jongere aan de middelbare school is begonnen. Daarnaast is er de optie om de Rotterdamse gegevens te vergelijken met die van Amsterdam en Den Haag.

Definities

HerkomstIn de CBS-indeling naar herkomstgroepering worden personen ingedeeld op grond van hun geboorteland en dat van hun ouders. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. Allochtonen zijn personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is.
Sociale statusDe sociaaleconomische categorie van één van de juridische ouders (waarbij de ouder waarbij het kind staat ingeschreven het uitgangspunt vormt). Om de score op deze variabele te bepalen worden alle inkomsten in de verslagmaand uit de verschillende inkomensbronnen die de ouder heeft, met elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag is in principe bepalend voor de sociaaleconomische categorie. Daarnaast wordt meegenomen of een persoon ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Dat is mede bepalend voor de sociaaleconomische categorie. De laagste twee categorieën in deze indeling bepalen de status ‘Lage SES’.
GezinssituatiePlaats die een persoon inneemt in het huishouden. Tot de categorie eenoudergezin worden gerekend: thuiswonend kind in een eenouderhuishouden en ouder in eenouderhuishouden.