stad

geslacht

herkomst

sociale status

gezinssituatie

jaargroep

x-as

Jeugdpaden Rotterdam

Colofon

Deze website is in opdracht van de Stichting De Verre Bergen ontwikkeld door Verwey-Jonker instituut
(Claire Aussems en Bas Tierolf). 
www.verwey-jonker.nl

Het design en de constructie lag in handen van YPOS
(Ronald Wering en Jean-Marc Daniels).
www.ypos.nl

De data zijn verzameld en geanalyseerd door het Microdataservices van het Centraal Bureau van de Statistiek
(Lotte Oostrom en Evelien Ebenau).
www.cbs.nl / Microdata@cbs.nl

Utrecht, 2016